Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

VÝSLEDKY PROJEKTU A AKTIVITY

Pracujeme na hledání a zkoumání pramenů v oblasti mezi Libercem a Žitavou. Kromě toho jsme se v našem projektu zavázali k dalším výsledkům a aktivitám.
Patří mezi ně:

 • dlouhodobá kooperační síť s prvky meziuniverzitního vzdělávání
 • geodatabáze pramenů v oblasti Liberec-Zittau
 • jednotná přeshraniční metodika klasifikace a hodnocení kvalit pramenů
 • organizace vzdělávacích workshopů, letních škol a terénních prací
 • studentské mobility
 • příprava multiple-degree akreditovaného studijního oboru
 • vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost
 • metodické listy pro žáky a učitele na základních a středních školách
 • atlas pramenů v oblasti Liberec-Zittau
 • interaktivní webový průvodce zájmovým územím a problematikou pramenů
 • odborné publikace

Workshopy

1. WORKSHOP: Průzkum pramenů

Celý tým se sešel na prvním společném workshopu v červnu 2016 v německém Lückendorfu. Pohybovali jsme se v terénu, v česko-německém příhraničí a samozřejmě jsme část programu trávili také v laboratořích našich kolegů na IHI Zittau. Kromě technického vybavení jsme se seznámili také s jejich meteorologickou stanicí.

2. WORKSHOP: GISy v praxi

1. a 2. července 2016 se náš tým sešel na workshopu na České zemědělské univerzitě v Praze. Naši kolegové, geografové z Technické univerzity v Liberci seznamovali ostatní členy týmu Prameny spojují, studenty i vědce jiných oborů, používat GISové mapy.

3. WORKSHOP: “PRAMENY OŽÍVAJÍ”

20. až 22. října 2016 se konal další odborný workshop našeho projektu Prameny spojují. Znovu na České zemědělské univerzitě, na Fakultě životního prostředí. Členové odborného i studentského týmu projektu Prameny spojují se věnoval práci s vodou: metodám vzorkování, dále zpracování a analýze vzorků, které používáme při práci v terénu i v laboratoři. Dále jsme se věnovali hydrobiologie a prameništní vegetaci, ekosystémům a důležitým taxony jejich fauny a flory.

4. WORKSHOP: „Země pramenů“

6. až 8. dubna 2017 jsme pořádali odborný workshop s názvem „Země pramenů“. Celý tým a zájemce z řad studentů – českých i zahraničních – jsme pozvali na Technickou univerzitu v Liberci. Na programu byly kromě přednášek a odborných cvičení také terénní vycházky. Účastníci si také vyzkoušeli přímo ve městě tzv. "mentální mapování". Oslovovali občany a návštěvníky v centru Liberce se sadou dotazů zaměřených na prameny, jejich znalost a obeznámenost s výskytem i přímo v městské zástavbě.

5. WORKSHOP: “Skrytý život pramenů”

Od 14. do 16. 6. se v Praze na České zemědělské univerzitě setkali na 4. odborné workshopu vědci a jejich studenti zapojení do projektu Prameny spojují. Účastníci absolvovali přednáškové bloky na odborná témata z oblasti botaniky, hydrochemie a hydrobiologie a zároveň si vyzkoušeli praktické zpracování vzorků vody odebrané při terénních pracích. Fakulta životního prostředí ČZU má profesionálně vybavené laboratoře a studenti si tak mohli změřit například obsah toxických kovů obsažený ve vodě a další charakteristiky.

6. WORKSHOP – PŘIPRAVUJEME NA PODZIM 2018

Ve dnech 11. – 13. 10. 2018 se uskuteční odborný workshop v prostorách IHI Zittau.

Rozhovory

Geografické informační systémy nejsou žádná rutina

Geografické informační systémy nejsou žádná rutina

Pokud sledujete náš projekt „Prameny spojují“ dlouhodobě, zkratka GIS vám bude známá. Geografické informační systémy při mapování pramenů využíváme neustále, jsou nedílnou součástí práce týmu geografů z Technické univerzity v Liberci. Blíže nás v GIS budou navigovat dva z nich - Daniel Vrbík a Adam Pátek.

Přečíst rozhovor

Subtilní krása zapomenutých koutů

Subtilní krása zapomenutých koutů

Jaro je tu v plné síle. Ideální načasování pro rozhovor o přírodě, rostlinách, nadšení z práce v terénu, obohacující přeshraniční spolupráci a nekonečném poznávání krajiny. Prameny nejsou jen voda, ale mají svou vegetaci, která prozradí, co se kolem pramenů dělo nebo děje. Kateřina Berchová-Bímová, expertka v oblasti ekologie rostlin a krajinné ekologie, umí tajemství prameništní vegetace rozšifrovat.

Přečíst rozhovor

Téma ochrany pramenů považuji osobně za velmi důležité

Téma ochrany pramenů považuji osobně za velmi důležité

Ekologie a krajinné plánování zlákalo Sinu Waidelich natolik, že se za studiem odstěhovala stovky kilometrů daleko od domova. Nyní na International Graduate School v Zittau dokončuje poslední semestr, a ačkoliv povinností se studiem má hodně, mladá vědkyně patří do týmu česko-německého týmu projektu Prameny spojují. Aktivně spolupracuje ve výzkumu pramenů a pramenných oblastí v česko-saském příhraničí.

Přečíst rozhovor

Zkoumáme prameny, hledáme pamětníky a jejich příběhy

Zkoumáme prameny, hledáme pamětníky a jejich příběhy

Kateřina Rudincová je mladá vědkyně, která se zabývá kulturní geografií. V projektu Prameny spojují krajiny a státy se zaměřuje na mapování historie míst, kde se prameny nacházejí příběhů s nimi spjatých. Se studenty hledá pamětníky, kteří jim mohou pomoci především s obdobím před rokem 1945.

Přečíst rozhovor

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden