Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Atlas pramenů

O atlasu

Atlas pramenů, jehož stránky jste právě navštívili, je jedním z výstupů projektu Prameny spojují. Cílem atlasu je předat výsledky tříletého multidiciplinárního výzkumu 41 vybraných pramenů zájemcům o problematiku vody, pramenů či pramených oblastí.

Metodika

Pro pochopení výsledků výzkumu je nutné znát jeho pozadí. Ve studiu vybraných pramenů byly použity standardní postupy a metody výzkumu, které vedly k závěrečnému zhodnocení pramene na základě všech zapojených disciplín. 

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden