Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

VĚDCI PŘEDSTAVUJÍ UNIKÁTNÍ ATLAS PRAMENŮ

Liberec, Praha, Zittau, 29. listopadu 2018

  • Atlas pramenů obsahuje výběr 40 pramenů v oblasti mezi českým Libercem a saskou Zittau.
  • Přehledně a názorně poskytuje odborné informace o zkoumaných pramenech, jako jsou kvalita vody, sedimentu, vydatnost, oživení nebo vegetace v okolí pramene.
  • Na tvorbě atlasu se podíleli geoinformatici, kartografové, geografové a geologové z Technické univerzity v Liberci, hydrochemici, hydrobiologové a botanici z České zemědělské univerzity v Praze a hydrologové z Technische Universität Dresden (s pracovištěm v Zittau).
  • Dostupný veřejně, online na adrese http://prameny.tul.cz/atlas

Atlas pramenů je první a unikátní webová aplikace pramenů v Lužických, Jizerských a Žitavských horách. Téměř tři roky tuto bohatou pramennou oblast na česko-saském pomezí zkoumali experti různých oborů působících na Technické univerzitě v Liberci, České zemědělské univerzitě v Praze a Technische Universität Dresden. Hydrologové, geografové, hydrochemici nebo biologové zkoumali více než 40 pramenů, ke kterým se opakovaně vraceli, prováděli měření, odběry vzorků vody a dalších terénních dat a v laboratořích se věnovali jejich analýzám. Interaktivní atlas určený nejen odborníkům, ale také laickým zájemcům o přírodu představuje souhrn získaných dat a informací prezentovaný moderními metodami webové kartografie a geografických informačních systémů.

Každý pramen je v atlasu zaznamenaný s GPS souřadnicemi, odkazem na mapy.cz, názvem obce, v jejímž katastru se nachází, a také s údajem o nadmořské výšce. U každého pramene je dále uvedeno 7 kategorií vlastností, které vědci sledovali: typ pramene, přítomnost těžkých kovů, geologické podloží, míra ovlivnění pramene člověkem, kvalita vody, převládající vegetace v okolí pramene a tzv. míra oživení bentickými organismy. Odborné informace jsou doplněné multimédii - fotografiemi a videospoty pořízenými s využitím dronů, které vědcům umožnily přístup i do obtížněji dostupných míst.

„Multidisciplinární projekt nám otevřel nesmírně komplexní možnosti. V našem výzkumném týmu působí experti z oborů hydrologie, hydrochemie, geografických informačních systémů, kartografie, geologie, zoologie i botaniky, humánní geografie a didaktiky. Všichni spolupracují a přispívají svými poznatky. Spolupracujeme s kolegy z České zemědělské univerzity v Praze a díky přeshraničnímu zaměření máme možnost výměny zkušeností s kolegy z univerzity v saské Zittau. Přístup každého experta je trochu jiný, což je pro naši spolupráci a odborný rozvoj nesmírně obohacující a poučné. Právě Atlas pramenů je syntézou práce celého týmu a všichni jsme hrdí na to, jak se nám jej podařilo připravit,“ popisuje vedoucí projektu Jiří Šmída z Technické univerzity v Liberci.

K nejznámějším pramenům, na které se výzkumný tým zaměřil a zařadil je do Atlasu, patří Sirný pramen, Vackův pramen, Pramen Ostašovského potoka, Pramen lesních panen (u Světlé pod

Ještědem), Babiččin odpočinek, Heřmanický vodopád nebo prameny na německé straně Schiessborn nebo Jungefrauenquelle.  

„Takto komplexní výzkum pramenů se u nás doposud neuskutečnil. S kolegy se zabýváme kvalitou vody, kvalitou sedimentu, hodnocením ekologického stavu pramenů, jejich významem a využitím,“ popisuje Dana Komínková, vedoucí týmu České zemědělské univerzity v Praze. V průběhu tří let její experti vyhodnocovali kvalitu pramenů z různých aspektů. Z jejich výzkumu vyplynulo, jak i nepatrný vliv člověka a jeho činností může vést k poškození až zničení pramene. “Dobře to dokumentují dva prameny nacházející se v blízkosti obce Myslivny, na jihovýchodním úpatí hory Luž. Přestože se nacházejí ve vzdálenosti necelých 400 m a lze předpokládat, že jsou zásobeny ze stejné zvodně, jejich kvalita se značně liší. Pramen BS1212 (interně označovaný Pod smrkem) se vyznačuje vysokou kvalitou vody a sedimentu, výskytem druhů citlivých na negativní vlivy prostředí, bez přítomnosti toxických kovů. V porovnání s ním vykazuje pramen BS1210 (interně označený Pod jímáním) výrazně horší kvalitu. V odebraném sedimentu byly zjištěny vysoké koncentrace mědi a niklu, které mohou představovat značné riziko pro vodní ekosystém. Vysvětlením je lokalizace pramene v blízkosti silnice, odkud k němu bylo spláchnuté velké množství štěrku, pravděpodobně používaného posypového materiálu,” vysvětluje Dana Komínková.

Atlas pramenů, ale i další výstupy výzkumu pramenů usnadní práci expertům v oborech územního plánování, ochrany pramenných oblastí, vodního hospodářství nebo krajinného a územního plánování. Poskytne expertům, ale i učitelům základních a středních škol, zástupcům regionálních samospráv, institucím ochrany přírody i firmám aktuální a detailní pohled na prameny v oblasti Jizerských hor, Lužických hor a Zittauer Gebirge.

Kontakt pro novináře:

VĚRA ŠTĚPÁNOVÁ
PR MANAŽERKA projektu Prameny spojují
mobil: +420 608 246 208
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden