Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Kulturní geografie

Zkoumané území si projektový tým zvolil pro své výzkumy díky jeho bohaté historii osidlování a péče, kterou místní obyvatelé “své” krajině věnovali a věnují. Významná geologická hranice (lužická porucha) tvoří na části území hornatinu (Lužické hory/Žitavské hory), na níž se po staletích ustálila soudobá státní hranice mezi Saskem a Českem. Výsledkem vztahu krajiny a člověka je kulturní krajina, která je patrná na nepočítaně míst s unikátní atmosférou, jejich geniem loci. Prameny a jejich okolí mají svou historii a (osobní) příběhy. Každé místo má svůj vlastní význam, který vytváří jeho identitu. Vztah k místu si lidé vytvářejí pomocí pojmenování. V naší příhraniční oblasti se do roku 1945 používala německá pojmenování na obou stranách hranice. Po vysídlení původních německých obyvatel získávala místa svá nová pojmenování v češtině. Kulturní geografové projektového týmu se zajímají o příběhy míst, jejich pojmenování a historii. Kromě práce s archivními prameny se vydají také do terénu hledat pamětníky a zaznamenávat jejich příběhy a vzpomínky.

Naši experti: Mgr. Kateřina Rudincová & PhD. Mgr. Hynek Böhm, PhD.

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden