Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Kartografie a geoinformatika

Kartografie se zabývá sestavováním map všech druhů - od počátečního vyměřování v terénu až po výslednou realizaci (virtuální nebo tištěnou). Naši experti tvoří veškeré mapy a výsledkem jejich práce bude mimo jiné také Atlas pramenů ve zkoumaném území. Jejich úkolem je navrhnout využití starých map jako zdroje pro historické informace a fakta, která budou využita pro studium kulturních aspektů pramenů a pramenišť. Pomyslným středobodem všech výzkumů je naše databáze zkoumaných pramenů, která obsahuje výsledky práce všech expertů. Databáze je připravena v prostředí geografických informačních systémů a projektový tým ji sdílí prostřednictvím speciálních neveřejných webových map. Pro terénní práce (vyhledání pramenů, jejich opakované sledování a zaznamenávání výsledků průzkumů přímo v terénu) používáme tablety v kombinaci s GPS a mobilními aplikacemi GIS (Esri Collector). Pro komunikaci s příznivci projektu z řad veřejnosti budou experti na kartografii a geoinformatiku po celou dobu projektu připravovat veřejné webové mapy dostupné z našeho webu a Facebooku.

Naši experti: Mgr. Jiří Šmída &  Ph.D. Mgr. Dan Vrbík & Ing. Jan Hásek

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden