Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Botanika

Botanici projektového týmu se zabývají zjišťováním vlastností pramenišť (tedy blízkého okolí pramenů). Sledují rozmanitost vegetačního pokryvu, z níž lze usuzovat na kvalitu prameniště a vody v něm. Výstupy botanických výzkumů budou:

  • soubory vegetačních map pramenišť;
  • vyhodnocení vztahu vegetace pramenišť k základním chemickým parametrům vody;
  • metodický podklad pro hodnocení pramenišť pomocí vegetace (ekologický stav biotopu).

Naši experti: doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden